Geschiedenis

De Vereniging Varen in Brabant heeft in haar bestaan in 1985 een belangrijke impuls gegeven aan het watertourisme in de regio. In 1985, toen het Vaarrouteplan werd opgesteld, was de regio nog volledig ontgonnen. Het water vormde voor veel steden en dorpen langs het water de ‘de achterkant van de stad’. Er was geen gevoel met water en geen geloof in het toeristisch potentieel van water.

De tijden veranderen. Dankzij de vasthoudendheid van de Vereniging en haar leden is inmiddels bij velen het besef aanwezig dat watertoerisme ook in West-Brabant uitstekende kansen biedt.

Het succes van de Vereniging komt ook voort uit een duidelijke doelstelling en boodschap. Deze doelstelling gaat echter voorbij aan de veel bredere doelstelling die watertoerisme kan dienen. Steeds meer mensen genieten immers passief van het water. Bootjes kijken, fietsen langs de waterkant, terrassen aan het water en rondvaarten laten veel mensen genieten van het water.

Het water van Brabant biedt kansen als kapstok voor een brede aanpak van toerisme en recreatie in diverse aspecten.