Tips

Nuttige tips en links.

Vaarweginformatie via de gratis RiverGuide app

RiverGuide ondersteunt bij het plannen en uitvoeren van de reis. Vooraf en tijdens de vaart geeft RiverGuide op maat alle relevante informatie wat u onderweg tegen gaat komen. Er is een gerichte applicatie voor beroepsvaart en een applicatie voor de recreatieve vaart. RiverGuide is een samenwerkingsverband van het Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Zeeland Seaports, Havenbedrijf Moerdijk, Groningen Seaports, Provincie Noord-Holland, Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. Download de app voor iOS of Android.


Scheepvaartberichten via RIJKSWATERSTAAT

Op deze website vindt u actuele informatie over de beschikbaarheid van de vaarweg. Bijvoorbeeld over wijzigingen in bedieningstijden van bruggen en sluizen, stremmingen, werkzaamheden en wijzigingen van betonningen en reglementen.

De informatie bestrijkt nagenoeg alle Nederlandse vaarwegen. Als extra dienst vindt u hier ook informatie over doorgang beperkende hinder op de belangrijkste vaarwegen in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, België en Zwitserland.

https://vaarweginformatie.nl/frp/main/#/nts/map

Waterrecreatie Nederland

Waterrecreatie Nederland heeft als doelstelling het verbeteren van de waterrecreatie in Nederland. Leidend hierbij is de realisatie van de ambities voor de ontwikkeling en de organisatie van waterrecreatie.

Deze ambities zijn gebaseerd op 3 peilers:

  • De ontwikkeling en het beheer van het landelijke routenetwerk, oftewel het BRTN basistoervaartnet
  • Het vergroten van de veiligheid op het water
  • Duurzaamheid en innovatie

 https://waterrecreatienederland.nl

HISWA

HISWA Vereniging is de ondernemers-organisatie in Nederland die opkomt voor de belangen van ondernemers in de jachtbouw en watersport.

https://www.hiswa.nl