Waterschap

Waterschap Brabantse Delta houdt, in opdracht van de provincie, de West-Brabantse rivieren bevaarbaar. Waterschap Brabantse Delta voorkomt overstroming, vervuiling, verdroging en uitsterven in West-Brabant. Daarvoor beheert en bedient het waterschap onder andere de sluizen en spoorbruggen op de Vaarroute West-Brabant, voor zowel de recreatie- als de beroepsvaart. Ook pleegt het waterschap onderhoud aan dijken, kades, bruggen en sluizen en regelt de hoogte van het water in rivieren en sloten. Voor meer dan 900.000 inwoners en 25.000 bedrijven, van Bergen op Zoom tot Tilburg. 

De samenwerking met Varen in Brabant heeft gezorgd voor nieuwe initiatieven die de vaarwater gebruiker informeren over het uitgebreide vaargebied.

Voor meer informatie:  www.brabantsedelta.nl

Correspondentieadres: Postbus 5520 4801 DZ  BREDA
Bezoekadres: Kantoor Hof van Bouvigne Bouvignelaan 5 4836 AA Breda
Openingstijden kantoor: op werkdagen van 09.00 – 16.30 uur.
Algemeen telefoonnummer
076 564 10 00
Algemeen faxnummer
076 564 10 11

foto-bij-wandeling-benedensas

EVENEMENTEN 2019

https://www.brabantsedelta.nl/evenementen